Tìm kiếm

Chủ Nhật, 14 tháng 7, 2013

Thực hành Nhận xét về sự phân bố các vành đai động đất, núi lửa và các vùng núi

Thực hành Nhận xét về sự phân bố các vành đai động đất, núi lửa và các vùng núi trẻ trên bản đồ
Sau khi học xong bài học, học sinh phải cần: - Xác định được vị trí các vành đai động đất, núi lửa, các vùng núi trẻ trên bản đồ. - Nhận xét, phân tích được mối quan hệ của các khu vực nói trên . - Trình bày và giải thích được sự phân bố các vành đai động đất, núi lửa, các vùng núi trẻ. - Rèn luyện kĩ năng đọc, xác định vị trí của các khu vực nói trên bản đồ. - Xác định mối quan hệ, phân tích, giải thích các mối quan hệ đó bằng lược đồ, bản đồ…