Tìm kiếm

Thứ Bảy, 6 tháng 7, 2013

VAI TRÒ CỦA THANH NIÊN CÁCH MẠNG ĐỒNG CHÍ HỘI

VAI TRÒ CỦA THANH NIÊN CÁCH MẠNG ĐỒNG CHÍ HỘI

 Những nǎm trước khi Việt Nam Thanh niên cách mạng đồng chí hội ra đời, các cuộc đấu tranh của công nhân đòi tự do dân chủ, đòi cải thiện đời sống , tuy đã có ý thức giai cấp nhưng vẫn nằm trong phong trào dân tộc nói chung, Công nhân đấu tranh đòi thả nhà cách mạng Phan BộiChâu, để tang nhà chí sĩ Phan Chu Trinh, hay đình công đòi thả Nguyễn An Ninh (19251926), thể hiện lập trường tư tưởng của họ chủ yếu là yêu nước, giải phóng dân tộc