Tìm kiếm

Thứ Năm, 7 tháng 3, 2013

Giới thiệu đề tài về luận văn , chuyên đề, kinh tế tin, kế toán


K0239 Giới thiệu đề tài về kinh tế, kinh tế tin, kế toán - hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất & tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp sản xuất - khảo sát tại xí nghiệp 26/1 - bộ quốc phòng
K0240 Giới thiệu đề tài về kinh tế, kinh tế tin, kế toán - kế toán tập hợp chi phí sản xuất & tính giá thành sản phẩm tại công ty phát triển kỹ thuật xây dựng
K0241 Giới thiệu đề tài về kinh tế, kinh tế tin, kế toán - hạch toán kế toán tập hợp chi phí sản xuất & tính giá thành sản phẩm tại công ty in bộ lao động - thương binh - xã hội
K0246 Giới thiệu đề tài về kinh tế, kinh tế tin, kế toán - công tác kế toán tài sản cố định với việc nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản cố định tại nhà máy thuốc lá thăng long
K0247 Giới thiệu đề tài về kinh tế, kinh tế tin, kế toán - tổ chức công tác kế toán xác định chi phí sản xuất & tính giá thành sản phẩm ở công ty cổ phần đầu tư - xây lắp - thương mại & dịch vụ
K0249 Giới thiệu đề tài về kinh tế, kinh tế tin, kế toán - hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất & tính giá thành sản phẩm tại công ty tư vấn xây dựng thuỷ lợi 1
K0251 Giới thiệu đề tài về kinh tế, kinh tế tin, kế toán - kế toán tập hợp chi phí sản xuất & tính giá thành sản phẩm tại công ty cơ giới x.lắp 13 thuộc tổng công ty licogi
K0253 Giới thiệu đề tài về kinh tế, kinh tế tin, kế toán - kế toán thành phẩm, tiêu thụ thành phẩm & xác định kết quả tiêu thụ tại công ty vật tư & xuất nhập khẩu
K0254 Giới thiệu đề tài về kinh tế, kinh tế tin, kế toán - một số ý kiến nhằm hoàn thiện kế toán tiền lương các khoản trích theo lương tại công ty may 2 - hải dương
K0258 Giới thiệu đề tài về kinh tế, kinh tế tin, kế toán - tổ chức công tác hạch toán kế toán thành phẩm & tiêu thụ thành phẩm tại công ty tô châu
K0259 Giới thiệu đề tài về kinh tế, kinh tế tin, kế toán - một số kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu - công cụ dụng cụ tại công ty xây dựng số 34
K0261 Giới thiệu đề tài về kinh tế, kinh tế tin, kế toán - hoàn thiện kế toán thành phẩm, tiêu thụ thành phẩm & xác định kết quả tiêu thụ tại công ty sứ thanh trì
K0262 Giới thiệu đề tài về kinh tế, kinh tế tin, kế toán - kế toán vật liệu tại công ty bê tông & xây dựng thịnh liệt
K0263 Giới thiệu đề tài về kinh tế, kinh tế tin, kế toán - kế toán hoạt động nhập khẩu linh kiện lắp ráp xe máy tại công ty phát triển xuất nhập khẩu & đầu tư ( viexim)
K0264 Giới thiệu đề tài về kinh tế, kinh tế tin, kế toán - giải pháp hoàn thiện công việc kiểm toán chu trình h.động & h.trả trong kiểm toán báo cáo tài chính ở công ty dv tv tài chính kế toán & kiểm toán (aasc)
K0265 Giới thiệu đề tài về kinh tế, kinh tế tin, kế toán - hoàn thiện quá trình lập & phát hành báo cáo kiểm toán báo cáo tài chính ở công ty kiểm toán & kế toán hà nội - cpa hà nội
K0267 Giới thiệu đề tài về kinh tế, kinh tế tin, kế toán - hoàn thiện kế toán tiêu thụ & xác định kết quả kinh doanh tại công ty tm đoàn kết
K0268 Giới thiệu đề tài về kinh tế, kinh tế tin, kế toán - kế toán chi phí sản xuất & tính giá thành sản phẩm tại công ty xe đạp thống nhất
K0269 Giới thiệu đề tài về kinh tế, kinh tế tin, kế toán - kế toán tài sản cố định & đầu tư dài hạn tại công ty z179
K0270 Giới thiệu đề tài về kinh tế, kinh tế tin, kế toán - hoàn thiện công tác kế toán thành phẩm, tiêu thụ thành phẩm & xác định kết quả tiêu thụ tại công ty cao su sao vàng hà nội
K0271 Giới thiệu đề tài về kinh tế, kinh tế tin, kế toán - công tác tổ chức kế toán bán hàng & xác định kết quả kinh doanh ở xí nghiệp kinh doanh vật tư & dịch vụ
K0273 Giới thiệu đề tài về kinh tế, kinh tế tin, kế toán - tổ chức hạch toán kế toán nguyên vật liệu ở công ty in công đoàn
K0275 Giới thiệu đề tài về kinh tế, kinh tế tin, kế toán - thực trạng hạch toán kế toán quá trình nhập khẩu hàng hoá tại công ty vật tư xuất nhập khẩu hoá chất
K0276 Giới thiệu đề tài về kinh tế, kinh tế tin, kế toán - tổ chức công tác kế toán vật liệu & phân tích tình hình quản lý, sử dụng vật liệu tại công ty cổ phần xây dựng công trình giao thông 118
K0277 Giới thiệu đề tài về kinh tế, kinh tế tin, kế toán - kế toán chi phí sản xuất & tính giá thành sản phẩm tại công ty gốm xây dựng đại thanh
K0278 Giới thiệu đề tài về kinh tế, kinh tế tin, kế toán - kế toán tiền lương & các khoản trích theo lương tại công ty quản lý & sửa chữa đường bộ 248
K0279 Giới thiệu đề tài về kinh tế, kinh tế tin, kế toán - kế toán chi phí sản xuất & tính giá thành sản phẩm ở công ty xây dựng số 1
K0280 Giới thiệu đề tài về kinh tế, kinh tế tin, kế toán - hoàn thiện kế toán lưu chuyển hàng hoá nhập khẩu & xác định kết quả kinh doanh tại công ty vật tư & xuất nhập khẩu hoá chất
K0282 Giới thiệu đề tài về kinh tế, kinh tế tin, kế toán - hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất kinh doanh & tính giá thành sản phẩm tại nhà máy chế tạo biến thế
K0284 Giới thiệu đề tài về kinh tế, kinh tế tin, kế toán - kiểm toán các ước tính kế toán trong kiểm toán báo cáo tài chính tại các đơn vị kinh doanh bảo hiểm phi nhân thọ do công ty kiểm toán việt nam...
K0285 Giới thiệu đề tài về kinh tế, kinh tế tin, kế toán - công tác kế toán tổng hợp tại công ty dệt may hà nội
K0286 Giới thiệu đề tài về kinh tế, kinh tế tin, kế toán - hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu tại công ty phát triển kinh tế kỹ thuật việt nam
K0287 Giới thiệu đề tài về kinh tế, kinh tế tin, kế toán - kế toán vật liệu & công cụ dụng cụ tại công ty xây dựng công trình giao thông 124
K0288 Giới thiệu đề tài về kinh tế, kinh tế tin, kế toán - kế toán tập hợp chi phí sản xuất & tính giá thành sản phẩm xây lắp ở công ty cavico việt nam thương mại
K0290 Giới thiệu đề tài về kinh tế, kinh tế tin, kế toán - hoàn thiện công tác kế toán tập hơp chi phí sản xuất & tính giá thành sản phẩm tại công ty may 10
K0291 Giới thiệu đề tài về kinh tế, kinh tế tin, kế toán - hoàn thành kế toán chi phí sản xuất & tính giá thành sản phẩm trong các doanh nghiệp sản xuất
K0292 Giới thiệu đề tài về kinh tế, kinh tế tin, kế toán - tổ chức kế toán bán hàng & xác định kết quả bán hàng trong doanh nghiệp thương mại - khảo sát thực tế tại công ty tnhh hồng hà
K0293 Giới thiệu đề tài về kinh tế, kinh tế tin, kế toán - hoàn thiện hạch toán kế toán tiêu thụ hàng hoá & xác định kết quả tiêu thụ tại công ty tnhh dược phẩm bảo thịnh
K0294 Giới thiệu đề tài về kinh tế, kinh tế tin, kế toán - tổ chức bộ máy kế toán & tình hình vận dụng chế độ kế toán tại công ty cổ phần đầu tư, xây lắp & kinh doanh thiết bị hà nội
K0295 Giới thiệu đề tài về kinh tế, kinh tế tin, kế toán - giải pháp hoàn thiện nghiệp vụ kế toán cho vay tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn láng hạ
K0299 Giới thiệu đề tài về kinh tế, kinh tế tin, kế toán - kế toán xác định kết quả kinh doanh & phân tích kết quả kinh doanh tại công ty vật tư vận tải xi măng
K0300 Giới thiệu đề tài về kinh tế, kinh tế tin, kế toán - tổ chức công tác kế toán thành phẩm & tiêu thụ thành phẩm ở công ty may đức giang
K0301 Giới thiệu đề tài về kinh tế, kinh tế tin, kế toán - hoàn thiện công tác kiểm toán chu trình bán hàng & thu tiền trong kiểm toán báo cáo tài chính của công ty dịch vụ tư vấn tài chính kế toán & kiểm toán
K0304 Giới thiệu đề tài về kinh tế, kinh tế tin, kế toán - kế toán tập hợp chi phí sản xuất & tính giá thành sản phẩm tại công ty xây dựng số 4
K0305 Giới thiệu đề tài về kinh tế, kinh tế tin, kế toán - tình hình tổ chức kế toán vốn bằng tiền ở công ty xe máy, xe đạp thống nhất
K0306 Giới thiệu đề tài về kinh tế, kinh tế tin, kế toán - thực trạng công tác kế toán các khoản nợ phải trả tại nhà máy thuốc lá thăng long
K0307 Giới thiệu đề tài về kinh tế, kinh tế tin, kế toán - tổ chức hạch toán kế toán vật liệu & công cụ dụng cụ tại công ty chế tạo bơm hải dương
K0308 Giới thiệu đề tài về kinh tế, kinh tế tin, kế toán - kế toán tiêu thụ & xác định kết quả tiêu thụ thành phẩm tại công ty sản xuất - xuất nhập khẩu xe đạp xe máy hà nội
K0309 Giới thiệu đề tài về kinh tế, kinh tế tin, kế toán - kế toán chi phí sản xuất & tính giá thành sản phẩm tại công ty thiết bị lạnh long biên
K0310 Giới thiệu đề tài về kinh tế, kinh tế tin, kế toán - kế toán tập hợp chi phí sản xuất & tính giá thành sản phẩm xây lắp tại công ty xây lắp vật tư kỹ thuật
K0311 Giới thiệu đề tài về kinh tế, kinh tế tin, kế toán - tổ chức kế toán bán hàng & xác định kết quả tại công ty tnhh nam tùng
K0313 Giới thiệu đề tài về kinh tế, kinh tế tin, kế toán - kế toán chi phí sản xuất & tính giá thành sản phẩm xây lắp với tăng cường quản trị chi phí tại xí nghiệp xây lắp điện công ty điện lực 1
K0315 Giới thiệu đề tài về kinh tế, kinh tế tin, kế toán - nâng cao hiệu quả nghiệp vụ cho vay & kế toán cho vay tại ngân hàng liên doanh lào việt - chi nhánh hà nội
K0317 Giới thiệu đề tài về kinh tế, kinh tế tin, kế toán - kế toán chi phí sản xuất & tính giá thành sản phẩm ở công ty sứ kỹ thuật hoàng liên sơn - yên bái
K0318 Giới thiệu đề tài về kinh tế, kinh tế tin, kế toán - tổ chức công tác kế toán nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ ở công ty công trình giao thông 1 hà nội
K0320 Giới thiệu đề tài về kinh tế, kinh tế tin, kế toán - hoàn thiện công tác kế toán chi phí sản xuất & tính giá thành sản phẩm trong công ty xây dựng số 19 thuộc tổng công ty xây dựng & phát triển hạ tầng
K0321 Giới thiệu đề tài về kinh tế, kinh tế tin, kế toán - kế toán tập hợp chi phí sản xuất & tính giá thành sản phẩm ở xí nghiệp 99
K0322 Giới thiệu đề tài về kinh tế, kinh tế tin, kế toán - kế toán tập hợp chi phí sản xuất & tính giá thành sản phẩm xây lắp ở công ty vật liệu & xây lắp tương mại
K0323 Giới thiệu đề tài về kinh tế, kinh tế tin, kế toán - hoàn thiện kế toán bán hàng & xác định kết quả bán hàng ở công ty xnk khoáng sản
K0325 Giới thiệu đề tài về kinh tế, kinh tế tin, kế toán - hoàn thiện công tác kế toán tiêu thụ & xác định kết quả tiêu thụ thành phẩm ở công ty tnhh vật liệu nổ công nghiệp
K0326 Giới thiệu đề tài về kinh tế, kinh tế tin, kế toán - hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu tại công ty cổ phần thương mại tổng hợp nông cống
K0327 Giới thiệu đề tài về kinh tế, kinh tế tin, kế toán - các giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán tài sản cố định tại công ty truyền tải điện 1
K0329 Giới thiệu đề tài về kinh tế, kinh tế tin, kế toán - kế toán tập hợp chi phí sản xuất & tính giá thành sản phẩm xây lắp tại công ty tư vấn & thiết kế công trình văn hoá - bộ văn hoá
K0331 Giới thiệu đề tài về kinh tế, kinh tế tin, kế toán - hạch toán kế toán chi phí sản xuất & tính giá thành sản phẩm xây lắp tại công ty xây dựng thanh niên hà nội
K0332 Giới thiệu đề tài về kinh tế, kinh tế tin, kế toán - hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu tại công ty xây dựng cấp thoát nước
K0333 Giới thiệu đề tài về kinh tế, kinh tế tin, kế toán - tổ chức công tác kế toán tại công ty may tnhh garnet nam định
K0334 Giới thiệu đề tài về kinh tế, kinh tế tin, kế toán - tổ chức hạch toán kế toán tại công ty bánh kẹo hải hà
K0335 Giới thiệu đề tài về kinh tế, kinh tế tin, kế toán - hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu ở công ty sản xuất & dịch vụ cơ điện hà nội
K0336 Giới thiệu đề tài về kinh tế, kinh tế tin, kế toán - công tác kế toán tài sản cố định với việc nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản cố định tại nhà máy thăng long
K0337 Giới thiệu đề tài về kinh tế, kinh tế tin, kế toán - một số giải pháp nhằm hoàn thiện & nâng cao hiệu quả nghiệp vụ kế toán cho vay tại sở giao dịch 1 ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn
K0338 Giới thiệu đề tài về kinh tế, kinh tế tin, kế toán - tổ chức kế toán chi phí sản xuất & tính giá thành sản phẩm với việc tăng cường quản trị kinh doanh tại công ty văn phòng phẩm hồng hà
K0339 Giới thiệu đề tài về kinh tế, kinh tế tin, kế toán - hoàn thiện công tác kế toán tiêu thụ thành phẩm & xác định kết quả tại công ty tnhh sản xuất & xuất nhập khẩu giầy yên thuỷ
K0340 Giới thiệu đề tài về kinh tế, kinh tế tin, kế toán - hoàn thiện kế toán tiêu thụ hàng hoá ở công ty thương mại dịch vụ tràng thi
K0342 Giới thiệu đề tài về kinh tế, kinh tế tin, kế toán - xây dựng phân hệ kế toán tập hợp chi phí sản xuất & tính gtsx tại công ty tnhh ống thép hoà phát
K0343 Giới thiệu đề tài về kinh tế, kinh tế tin, kế toán - công tác kế toán nguyên vật liệu ở công ty bánh kẹo hải châu
K0344 Giới thiệu đề tài về kinh tế, kinh tế tin, kế toán - kế toán tập hợp chi phí sản xuất & tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần giầy hà nội
K0346 Giới thiệu đề tài về kinh tế, kinh tế tin, kế toán - hoàn thiện kế toán lưu chuyển hàng hoá & xác định kết quả tiêu thụ tại chi nhánh công ty điện máy tp hồ chí minh
K0348 Giới thiệu đề tài về kinh tế, kinh tế tin, kế toán - kế toán tập hợp chi phí sản xuất & tính giá thành sản phẩm tại công ty liên doanh khách sạn vườn bắc thủ đô
K0349 Giới thiệu đề tài về kinh tế, kinh tế tin, kế toán - kế toán tiêu thụ thành phẩm & xác định kết quả tiêu thụ tại công ty cao su sao vàng
K0351 Giới thiệu đề tài về kinh tế, kinh tế tin, kế toán - kế toán nguyên vật liệu & công cụ dụng cụ tại xí nghiệp kinh doanh vật liệu xây dựng số 1
K0355 Giới thiệu đề tài về kinh tế, kinh tế tin, kế toán - kế toán chi phí sản xuất & tính giá thành sản phẩm xây lắp ở công ty xây lắp 1 nam định
K0356 Giới thiệu đề tài về kinh tế, kinh tế tin, kế toán - kế toán nghiệp vụ bán hàng ở công ty tm & dịch vụ tổng hợp hà nội
K0357 Giới thiệu đề tài về kinh tế, kinh tế tin, kế toán - hoàn thiện kế toán nguyên vật liệu ở công ty tnhh hữu nghị
K0359 Giới thiệu đề tài về kinh tế, kinh tế tin, kế toán - hoàn thiện công tác kế toán tiêu thụ hàng hoá & xác định kết quả tiêu thụ tại công ty tnhh việt vượng
K0361 Giới thiệu đề tài về kinh tế, kinh tế tin, kế toán - hoàn thiện công tác kế toán chi phí sản xuất & tính giá thành sản phẩm tại viện nghiên cứu cơ khí
K0362 Giới thiệu đề tài về kinh tế, kinh tế tin, kế toán - tổ chức kế toán nguyên vật liệu ở công ty may thăng long
K0364 Giới thiệu đề tài về kinh tế, kinh tế tin, kế toán - hoàn thiện kế toán tiêu thụ hàng hoá & xác định kết quả kinh doanh tại công ty thương mại & dịch vụ traserco
K0366 Giới thiệu đề tài về kinh tế, kinh tế tin, kế toán - kế toán tập hợp chi phí sản xuất & tính giá thành sản phẩm tại công ty mộc & xây dựng hà nội
K0367 Giới thiệu đề tài về kinh tế, kinh tế tin, kế toán - kế toán tài sản cố định tại công ty vật tư bưu điện 1
K0368 Giới thiệu đề tài về kinh tế, kinh tế tin, kế toán - hoàn thiện quy trình kiểm toán tài sản cố định trong kiểm toán báo cáo tài chính do công ty kiểm toán & tư vấn tài chính kế toán sài gòn (afc)
K0370 Giới thiệu đề tài về kinh tế, kinh tế tin, kế toán - kế toán hạch toán chi phí sản xuất & tính giá thành sản phẩm xây lắp tại công ty trường thành
K0371 Giới thiệu đề tài về kinh tế, kinh tế tin, kế toán - hoàn thiện kế toán xác định kết quả kinh doanh & phân phối lợi nhuận trong doanh nghiệp tm - tại công ty tm đoàn kết
K0372 Giới thiệu đề tài về kinh tế, kinh tế tin, kế toán - hoàn thiện công tác kế toán thành phẩm, tiêu thụ thành phẩm & xác định kết quả tiêu thụ tại công ty cơ khí quang trung
K0373 Giới thiệu đề tài về kinh tế, kinh tế tin, kế toán - hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất & tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần khí công nghiệp
K0374 Giới thiệu đề tài về kinh tế, kinh tế tin, kế toán - kế toán vật liệu với việc nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại công ty văn phòng phẩm hồng hà
K0375 Giới thiệu đề tài về kinh tế, kinh tế tin, kế toán - tổ chức công tác kế toán vật liệu tại công ty bánh kẹo hải hà
K0377 Giới thiệu đề tài về kinh tế, kinh tế tin, kế toán - kế toán nguyên vật liệu & công cụ dụng cụ tại công ty xây dựng cổ phần hà đô
K0378 Giới thiệu đề tài về kinh tế, kinh tế tin, kế toán - tổ chức công tác kế toán nguyên vật liệu tại công ty cổ phần đầu tư xây dựng ngân hàng
K0379 Giới thiệu đề tài về kinh tế, kinh tế tin, kế toán - tổ chức kế toán nguyên vật liệu tại công ty in & đầu tư mỹ thuật việt
K0380 Giới thiệu đề tài về kinh tế, kinh tế tin, kế toán - kế toán tiền lương & các khoản trích theo lương tại công ty thiết bị ngành nước & xây dựng hà nội
K0381 Giới thiệu đề tài về kinh tế, kinh tế tin, kế toán - tổ chức công tác kế toán tập hợp chi phí & tính giá thành sản phẩm tại công ty tnhh thương mại & sản xuất quang thái
K0382 Giới thiệu đề tài về kinh tế, kinh tế tin, kế toán - kế toán chi phí sản xuất & tính giá thành sản phẩm xây lắp tại xí nghiệp sông đà 8/07
K0384 Giới thiệu đề tài về kinh tế, kinh tế tin, kế toán - kế toán nguyên vật liệu tại xí nghiệp in thuộc nhà xuất bản lao động - xã hội
K0386 Giới thiệu đề tài về kinh tế, kinh tế tin, kế toán - một số giải pháp hoàn thiện công tác kế toán thành phẩm và tiêu thụ thành phẩm tại công ty điện cơ thống nhất hà nội
K0387 Giới thiệu đề tài về kinh tế, kinh tế tin, kế toán - kế toán chi phí sản xuất & tính giá thành sản phẩm tại công ty tân việt
K0388 Giới thiệu đề tài về kinh tế, kinh tế tin, kế toán - công tác kế toán tiền lương & các khoản trích theo lương ở công ty nông sản hà tây
K0389 Giới thiệu đề tài về kinh tế, kinh tế tin, kế toán - kế toán vật liệu công cụ dụng cụ tại công ty dệt 8/3
K0390 Giới thiệu đề tài về kinh tế, kinh tế tin, kế toán - kế toán lưu chuyển hàng hoá ở công ty tnhh đại phát
K0391 Giới thiệu đề tài về kinh tế, kinh tế tin, kế toán - kiểm toán chu trình bán hàng - thu tiền trong kiểm toán báo cáo tài chính do công ty dịch vụ tư vấn tài chính kế toán & kiểm toán (aasc)
K0394 Giới thiệu đề tài về kinh tế, kinh tế tin, kế toán - kế toán chi phí sản xuất & tính giá thành sản phẩm tại công ty hương giang
K0396 Giới thiệu đề tài về kinh tế, kinh tế tin, kế toán - kế toán tiền lương & các khoản trích theo lương tại công ty cổ phần đầu tư & phát triển nhà hà nội 22
K0397 Giới thiệu đề tài về kinh tế, kinh tế tin, kế toán - tổ chức kế toán chi phí sản xuất & giá thành sản phẩm tại công ty xây dựng công trình giao thông 842
K0401 Giới thiệu đề tài về kinh tế, kinh tế tin, kế toán - kế toán thành phẩm, tiêu thụ thành phẩm & xác định kết quả tại xí nghiệp carton sóng thuộc công ty sản xuất & xuất nhập khẩu bao bì
K0403 Giới thiệu đề tài về kinh tế, kinh tế tin, kế toán - 12 vận hành kế toán tại xí nghiệp chế biến thực phẩm tông đản - hà nội
K0404 Giới thiệu đề tài về kinh tế, kinh tế tin, kế toán - kế toán lưu chuyển hàng hoá - nghiệp vụ bán hàng tại cửa hàng bách hoá bờ hồ
K0406 Giới thiệu đề tài về kinh tế, kinh tế tin, kế toán - hoàn thiện kế toán nghiệp vụ bán hàng tại công ty thương mại dịch vụ thời trang hà nội
K0407 Giới thiệu đề tài về kinh tế, kinh tế tin, kế toán - hoàn thiện công tác kế toán chi phí sản xuất & tính giá thành sản phẩm tại công ty tnhh nhựa composit việt á
K0410 Giới thiệu đề tài về kinh tế, kinh tế tin, kế toán - tổ chức tài chình, kế toán nguyên vật liệu,công cụ dụng cụ tại xí nghiệp xây dựng số i thuộc công ty cổ phầnxd & pttm hưng phát
K0412 Giới thiệu đề tài về kinh tế, kinh tế tin, kế toán - tổ chức kế toán tại công ty cổ phần xây dựng số 9
K0413 Giới thiệu đề tài về kinh tế, kinh tế tin, kế toán - tổ chức kế toán bán hàng & xác định kết quả kinh doanh tại công ty vận chuyển khách du lịch
K0415 Giới thiệu đề tài về kinh tế, kinh tế tin, kế toán - hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất & tính giá thành sản phẩm tại xí nghiệp may xuất khẩu lạc trung
K0419 Giới thiệu đề tài về kinh tế, kinh tế tin, kế toán - thực trạng tổ chức kế toán công ty tnhh 27/7 xuân bắc
K0420 Giới thiệu đề tài về kinh tế, kinh tế tin, kế toán - kế toán nguyên vật liệu ở công ty cơ khí ngô gia tự
K0421 Giới thiệu đề tài về kinh tế, kinh tế tin, kế toán - nghiệp vụ kế toán tại công ty khoá minh khai
K0422 Giới thiệu đề tài về kinh tế, kinh tế tin, kế toán - hạch toán kế toán nguyên vật liệu - công cụ dụng cụ tại công ty bê tông xây dựng hà nội
K0425 Giới thiệu đề tài về kinh tế, kinh tế tin, kế toán - hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ tại công ty tnhh nhà nước 1 thành viên cơ khí quang trung
K0426 Giới thiệu đề tài về kinh tế, kinh tế tin, kế toán - hoàn thiện công tác kế toán chi phí sản xuất & tính giá thành sản phẩm tại công ty vật tư & xây dựng công trình
K0429 Giới thiệu đề tài về kinh tế, kinh tế tin, kế toán - kế toán tiêu thụ hàng hoá & xác định kết quả kinh doanh công ty tnhh tm&dv sao mai ii
K0432 Giới thiệu đề tài về kinh tế, kinh tế tin, kế toán - một số vấn đề về tổ chức quản lý & kế toán tài sản cố định tại công ty bao bì đống đa
K0433 Giới thiệu đề tài về kinh tế, kinh tế tin, kế toán - hoàn thiện công tác kế toán bán hàng & xác định kết quả tại công ty tnhh đạt thành
K0436 Giới thiệu đề tài về kinh tế, kinh tế tin, kế toán - kế toán tiền lương & các khoản trích theo lương tại công ty nông sản thực phẩm hà tây
K0439 Giới thiệu đề tài về kinh tế, kinh tế tin, kế toán - hoàn thiện kế toán nghiệp vụ mua hàng & thanh toán tiền hàng trong doanh nghiệp thương mại tại công ty dược phẩm thiết bị y tế hà nội
K0440 Giới thiệu đề tài về kinh tế, kinh tế tin, kế toán - hoàn thiện kế toán tiêu thụ hàng hoá & xác định kết quả tiêu thụ ở công ty tnhh thương mại & bao bì hà an
K0444 Giới thiệu đề tài về kinh tế, kinh tế tin, kế toán - hoàn thiện kế toán kết quả tài chính tại công ty may đức giang
K0446 Giới thiệu đề tài về kinh tế, kinh tế tin, kế toán - tổ chức công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất & tính giá thành sản phẩm xây lắp tại công ty kinh doanh phát triển nhà hà nội
K0447 Giới thiệu đề tài về kinh tế, kinh tế tin, kế toán - kế toán bán hàng & xác định kết quả tại công ty tnhh thương mại vĩnh long
K0449 Giới thiệu đề tài về kinh tế, kinh tế tin, kế toán - công tác kế toán ở công ty cổ phần may lê trực
K0455 Giới thiệu đề tài về kinh tế, kinh tế tin, kế toán - tổ chức công tác kế toán nguyên vật liệu của công ty xây dựng số 9 hà nội
K0456 Giới thiệu đề tài về kinh tế, kinh tế tin, kế toán - kế toán chi phí sản xuất & tính giá thành sản phẩm tại công ty xây dựng lũng lô
K0458 Giới thiệu đề tài về kinh tế, kinh tế tin, kế toán - công tác kế toán bán hàng & xác định kq bán hàng tại chi nhánh công ty ứng dụng khoa học kỹ thuật & chuyển giao công nghệ mới
K0459 Giới thiệu đề tài về kinh tế, kinh tế tin, kế toán - hoàn thiện công tác kế toán chi phí sản xuất kinh doanh & tính giá thành sản phẩm điện tại công ty tnhh dây & cáp điện thượng đình
K0460 Giới thiệu đề tài về kinh tế, kinh tế tin, kế toán - nâng cao hiệu quả kế toán huy động vốn tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn thành phố vinh
K0461 Giới thiệu đề tài về kinh tế, kinh tế tin, kế toán - hoàn thiện quy trình kiểm toán hàng tồn kho trong báo cáo tài chính tại công ty kiểm toán & tư vấn tài chính kế toán (afc sài gòn)
K0465 Giới thiệu đề tài về kinh tế, kinh tế tin, kế toán - công tác kế toán tài sản cố định ở công ty giầy thuỵ khuê
K0466 Giới thiệu đề tài về kinh tế, kinh tế tin, kế toán - kế toán nguyên vật liệu & công cụ dụng cụ tại nhà xuất bản thống kê hà nội
K0468 Giới thiệu đề tài về kinh tế, kinh tế tin, kế toán - tổ chức công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất & tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần đầu tư - xây lắp - thương mại & dịch vụ
K0469 Giới thiệu đề tài về kinh tế, kinh tế tin, kế toán - kế toán chi phí sản xuất & tính giá thành sản phẩm tại công ty may 10
K0471 Giới thiệu đề tài về kinh tế, kinh tế tin, kế toán - công tác hạch toán kế toán tại xí nghiệp xây dựng 101
K0472 Giới thiệu đề tài về kinh tế, kinh tế tin, kế toán - kế toán chi phí sản xuất & tính giá thành sản phẩm ở công ty cơ khí đông anh
K0474 Giới thiệu đề tài về kinh tế, kinh tế tin, kế toán - một số ý kiến đề xuất nhằm hoàn thiện công tác kế toán giá thành ở công ty cổ phần dược & vật tư thú y
K0477 Giới thiệu đề tài về kinh tế, kinh tế tin, kế toán - thực trạng tổ chức kế toán lập & phân tích báo cáo tài chính ở nhà máy thiết bị bưu điện
K0478 Giới thiệu đề tài về kinh tế, kinh tế tin, kế toán - kiểm toán báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh do công ty dvtvtc kế toán & kiểm toán (aasc) thực hiện
K0479 Giới thiệu đề tài về kinh tế, kinh tế tin, kế toán - hoàn thiện kế toán tiêu thụ hàng hoá & xác định kết quả kinh doanh tại công ty cổ phần điện lạnh dân dụng & công nghiệp bảo linh
K0480 Giới thiệu đề tài về kinh tế, kinh tế tin, kế toán - kế toán bán hàng & xác định kết quả bán hàng ở công ty cổ phần đầu tư xây dưng & phát triển du lịch hà nội
K0482 Giới thiệu đề tài về kinh tế, kinh tế tin, kế toán - hoàn thiện công tác hạch toán kế toán tập hợp chi phí sản xuất & tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần vận tải ô tô vĩnh phúc
K0483 Giới thiệu đề tài về kinh tế, kinh tế tin, kế toán - hoàn thiện kế toán xác định kết quả kinh doanh & phân phối lợi nhuận trong doanh nghiệp tm - công ty thương mại hà nội
K0485 Giới thiệu đề tài về kinh tế, kinh tế tin, kế toán - hoàn thiện kế toán vốn bằng tiền & các nghiệp vụ thanh toán tại công ty cổ phần dệt may xuất khẩu hải phòng
K0487 Giới thiệu đề tài về kinh tế, kinh tế tin, kế toán - tổ chức công tác kế toán bán hàng & kết quả bán hàng tại công ty thương mại hà nội
K0489 Giới thiệu đề tài về kinh tế, kinh tế tin, kế toán - hoàn thiện kế toán bán hàng & xác định kết quả bán hàng tại công ty xnk - th ngành muối
K0490 Giới thiệu đề tài về kinh tế, kinh tế tin, kế toán - tổ chức công tác kế toán nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ ở công ty xây dựng công trình giao thông việt lào
K0492 Giới thiệu đề tài về kinh tế, kinh tế tin, kế toán - kế toán tiêu thụ thành phẩm & xác định kết quả tiêu thụ thành phẩm tại công ty khoá minh khai
K0493 Giới thiệu đề tài về kinh tế, kinh tế tin, kế toán - hoàn thiện kế toán thành phẩm & tiêu thụ thành phẩm tại công ty kỹ nghệ thực phẩm 19/5
K0498 Giới thiệu đề tài về kinh tế, kinh tế tin, kế toán - hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất & tính giá thành sản phẩm ở công ty lặn & xây dựng công trình ngầm thăng long
K0500 Giới thiệu đề tài về kinh tế, kinh tế tin, kế toán - công tác kế toán nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ & một số vấn đề cần hoàn thiện tại công ty cổ phần xi măng bỉm sơn
K0502 Giới thiệu đề tài về kinh tế, kinh tế tin, kế toán - một số ý kiến nhằm hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất & tính giá thành sản phẩm tại công ty giầy thăng long
K0503 Giới thiệu đề tài về kinh tế, kinh tế tin, kế toán - công tác kế toán tài sản cố định với việc nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản cố định tại nm thuốc lá thăng long
K0504 Giới thiệu đề tài về kinh tế, kinh tế tin, kế toán - tổ chức công tác kế toán tập hợp chi phí & tính giá thành sản phẩm ở công ty xây lắp & thi công cơ giới sông đà 9
K0507 Giới thiệu đề tài về kinh tế, kinh tế tin, kế toán - thực trạng tổ chức công tác kế toán tại công ty cổ phần traphaco
K0508 Giới thiệu đề tài về kinh tế, kinh tế tin, kế toán - hoàn thiện thủ tục kiểm tra chi tiết trong kiểm toán chu trình bán hàng - thanh toán tại công ty dịch vụ tư vấn tài chính kế toán & kiểm toán (aasc)
K0509 Giới thiệu đề tài về kinh tế, kinh tế tin, kế toán - tổ chức công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất & tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần xây dựng số 5
K0510 Giới thiệu đề tài về kinh tế, kinh tế tin, kế toán - kế toán tiền lương & các khoản trích theo lương tại công ty khai thác công trình thuỷ lợi mỹ đức - hà tây
K0511 Giới thiệu đề tài về kinh tế, kinh tế tin, kế toán - thực trạng công tác hạch toán kế toán tổng hợp tại công ty dược phẩm trung ương 1
K0513 Giới thiệu đề tài về kinh tế, kinh tế tin, kế toán - tổ chức công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất & tính giá thành sản phẩm tại công ty nhựa cao cấp hàng không
K0515 Giới thiệu đề tài về kinh tế, kinh tế tin, kế toán - kế toán tập hợp chi phí sản xuất & tính giá thành sản phẩm ở công ty xây dựng bưu điện
K0516 Giới thiệu đề tài về kinh tế, kinh tế tin, kế toán - tổ chức kế toán tập hợp chi phí sản xuất & tính giá thành sản phẩm xây lắp tại công ty đầu tư xây dựng hà nội
K0517 Giới thiệu đề tài về kinh tế, kinh tế tin, kế toán - thực trạng tổ chức hạch toán kế toán của công ty cơ khí ô tô 3/2
K0518 Giới thiệu đề tài về kinh tế, kinh tế tin, kế toán - hạch toán kế toán vật liệu tại công ty tnhh, xây dựng công trình hoàng hà - hà nội
K0520 Giới thiệu đề tài về kinh tế, kinh tế tin, kế toán - hoàn thiện công tác kế toán chi phí sản xuất & tính giá thành sản phẩm tại công ty xnk & xây dựng nông lâm nghiệp
K0522 Giới thiệu đề tài về kinh tế, kinh tế tin, kế toán - thực trạng & giải pháp kế toán cho vay tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn thanh hoá
K0523 Giới thiệu đề tài về kinh tế, kinh tế tin, kế toán - tổ chức công tác hạch toán kế toán nguyên vật liệu tại công ty cổ phần dược phẩm hà tây
K0524 Giới thiệu đề tài về kinh tế, kinh tế tin, kế toán - tổ chức công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất & tính giá thành sản phẩm xây lắp ở công ty xây dựng số 1
K0525 Giới thiệu đề tài về kinh tế, kinh tế tin, kế toán - thực trạng & giải pháp hoàn thiện kế toán nguyên vật liệu tại công ty dệt trí nhân
K0526 Giới thiệu đề tài về kinh tế, kinh tế tin, kế toán - kế toán chi phí sản xuất & tính giá thành sản phẩm ở công ty cao su sao vàng hà nội
K0527 Giới thiệu đề tài về kinh tế, kinh tế tin, kế toán - hoàn thiện công tác kế toán chi phí sản xuất & tính giá thành sản phẩm trong công ty xây dựng & ptnt thuộc tổng công ty xây dựng & ptnt
K0531 Giới thiệu đề tài về kinh tế, kinh tế tin, kế toán - hoàn thiện công tác kế toán bán hàng & xác định kết quả bán hàng tại công ty gas - petrolimex
K0533 Giới thiệu đề tài về kinh tế, kinh tế tin, kế toán - công tác tổ chức hạch toán kế toán tại công ty xây dựng công trình 54
K0538 Giới thiệu đề tài về kinh tế, kinh tế tin, kế toán - công tác kế toán chi phí sản xuất & tính giá thành sản phẩm xây lắp ở công ty xây dựng công trình 136
K0541 Giới thiệu đề tài về kinh tế, kinh tế tin, kế toán - thực trạng công tác hạch toán kế toán tổng hợp tại công ty cao su sao vàng
K0542 Giới thiệu đề tài về kinh tế, kinh tế tin, kế toán - tổ chức công tác kế toán chi phí sản xuất & tính giá thành sản phẩm tại xí nghiệp sông đà 207 - công ty đầu tư phát triển đô thị & khu công nghiệp sông đà (chương 1,2)
K0543 Giới thiệu đề tài về kinh tế, kinh tế tin, kế toán - tổ chức công tác kế toán tại công ty xây dựng & phát triển nông thôn
K0544 Giới thiệu đề tài về kinh tế, kinh tế tin, kế toán - tổ chức công tác kế toán thành phẩm & tiêu thụ thành phẩm ở công ty xuân hoà
K0547 Giới thiệu đề tài về kinh tế, kinh tế tin, kế toán - nghiệp vụ kế toán trong ngân hàng tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn thường tín
K0548 Giới thiệu đề tài về kinh tế, kinh tế tin, kế toán - kế toán bán hàng & xác định kết quả bán hàng ở công ty tnhh quảng cáo & phát triển thương hiệu mê linh
K0550 Giới thiệu đề tài về kinh tế, kinh tế tin, kế toán - tổ chức công tác kế toán tiêu thụ sản phẩm ở công ty rượu hà nội
K0551 Giới thiệu đề tài về kinh tế, kinh tế tin, kế toán - kế toán tiền lương & các khoản trích theo tiền lương tại công ty cổ phần xây dựng & thương mại hà nội
K0552 Giới thiệu đề tài về kinh tế, kinh tế tin, kế toán - công tác kế toán tại công ty phát triển kỹ thuật xây dựng
K0553 Giới thiệu đề tài về kinh tế, kinh tế tin, kế toán - kế toán nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ ở công ty xây dựng hương giang - bộ quốc phòng
K0554 Giới thiệu đề tài về kinh tế, kinh tế tin, kế toán - kế toán tập hợp chi phí sản xuất & tính giá thành sản phẩm ở công ty dệt may hà nội
K0555 Giới thiệu đề tài về kinh tế, kinh tế tin, kế toán - kế toán tập hợp chi phí sản xuất & tính giá thành sản phẩm ở công ty bánh kẹo hải châu
K0556 Giới thiệu đề tài về kinh tế, kinh tế tin, kế toán - bộ máy kế toán, công tác hạch toán kế toán của công ty cổ phần xây dựng số 1 hà nội
K0558 Giới thiệu đề tài về kinh tế, kinh tế tin, kế toán - hoàn thiện tổ chức công tác kế toán vật liệu tại công ty kinh doanh & chế biến lương thực việt tiến
K0562 Giới thiệu đề tài về kinh tế, kinh tế tin, kế toán - công tác kế toán nguyên vật liệu tại xí nghiệp xây lắp điện
K0564 Giới thiệu đề tài về kinh tế, kinh tế tin, kế toán - hoàn thiện công tác kế toán mua & bán hàng hoá ở doanh nghiệp thương mại - công ty thưng mại & đầu tư phát triển hà nội
K0565 Giới thiệu đề tài về kinh tế, kinh tế tin, kế toán - hoàn thiện kế toán nghiệp vụ tiêu thụ hàng hoá tại tổng công ty da giầy việt nam
K0566 Giới thiệu đề tài về kinh tế, kinh tế tin, kế toán - hoàn thiện công tác hạch toán kế toán tiêu thụ hàng hóa & xác định kết quả tiêu thụ hàng hóa tại công ty liên doanh việt - nhật
K0567 Giới thiệu đề tài về kinh tế, kinh tế tin, kế toán - hoàn thiện công tác tổ chức kế toán chi phí sản xuất & tính giá thành sản phẩm xây lắp tại chi nhánh hà nội - công ty xây dựng 18
K0568 Giới thiệu đề tài về kinh tế, kinh tế tin, kế toán - hạch toán kế toán vốn bằng tiền tại công ty xây dựng công trình 54
K0569 Giới thiệu đề tài về kinh tế, kinh tế tin, kế toán - kế toán chi phí sản xuất & tính giá thành sản phẩm xây dựng tại công ty xây dựng công trình giao thông 842
K0570 Giới thiệu đề tài về kinh tế, kinh tế tin, kế toán - công tác quản lý & kế toán vốn bằng tiền tại công ty xây dựng & thương mại - bộ giao thông vận tải
K0571 Giới thiệu đề tài về kinh tế, kinh tế tin, kế toán - hoàn thiện việc thu thập bằng chứng kiểm toán trong kiểm toán báo cáo tài chính tại công ty dịch vụ tư vấn tài chính kế toán & kiểm toán
K0572 Giới thiệu đề tài về kinh tế, kinh tế tin, kế toán - thực trạng kế toán tập hợp chi phí sản xuất & tính giá thành sản phẩm ở công ty tnhh đại thanh
K0578 Giới thiệu đề tài về kinh tế, kinh tế tin, kế toán - tổ chức kế toán bán hàng & xác định kết quả trong doanh nghiệp tm - khảo sát thực tế tại công ty tnhh kim khí hồng hà
K0579 Giới thiệu đề tài về kinh tế, kinh tế tin, kế toán - kế toán tiền lương & các khoản trích theo lương theo lương tại công ty cao su hà nội
K0581 Giới thiệu đề tài về kinh tế, kinh tế tin, kế toán - tổ chức công tác hạch toán kế toán của công ty xây dựng số 34
K0583 Giới thiệu đề tài về kinh tế, kinh tế tin, kế toán - kế toán tiền lương & các khoản trích theo lương tại công ty sứ thanh trì
K0584 Giới thiệu đề tài về kinh tế, kinh tế tin, kế toán - hoàn thiện công tác kế toán chi phí sản xuất & tính giá thành sản phẩm xây lắp tại công ty xây dựng sông đà 8
K0585 Giới thiệu đề tài về kinh tế, kinh tế tin, kế toán - tổ chức công tác kế toán nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ ở công ty liên hiệp thực phẩm hà tây
K0587 Giới thiệu đề tài về kinh tế, kinh tế tin, kế toán - một số vấn đề về kế toán tập hợp chí phí & tính giá thành sản phẩm đá xây dựng ở xí nghiệp xây lắp sản xuất kinh doanh vật liệu sông đà 201
K0588 Giới thiệu đề tài về kinh tế, kinh tế tin, kế toán - kế toán tập hợp chi phí & tính giá thành sản phẩm xây lắp ở công ty xây dựng số 1
K0590 Giới thiệu đề tài về kinh tế, kinh tế tin, kế toán - hoàn thiện tổ chức công tác kế toán nguyên vật liệu tại công ty dệt may hà nội
K0592 Giới thiệu đề tài về kinh tế, kinh tế tin, kế toán - kế toán tiêu thụ thành phẩm & xác định kết quả kinh doanh của công ty công nghiệp bê tông & vật liệu xây dựng việt trì
K0593 Giới thiệu đề tài về kinh tế, kinh tế tin, kế toán - hoàn thiện kế toán nguyên vật liệu tại công ty xe đạp, xe máy đống đa hà nội
K0595 Giới thiệu đề tài về kinh tế, kinh tế tin, kế toán - hoàn thiện công tác kiểm toán chu trình bán hàng & thu tiền trong kiểm toán báo cáo tài chính của công ty dvtv tài chính kế toán & kiểm toán
K0596 Giới thiệu đề tài về kinh tế, kinh tế tin, kế toán - một số vấn đề về tổ chức công tác kế toán bán hàng ở công ty cổ phần dệt 10/10
K0597 Giới thiệu đề tài về kinh tế, kinh tế tin, kế toán - kế toán lao động - tiền lương & các khoản trích theo lương ở công ty xây dựng phát triển hạ tầng & sx vật liệu xây dựng hà tây
K0599 Giới thiệu đề tài về kinh tế, kinh tế tin, kế toán - kế toán tiền lương & các khoản trích theo lương tại công ty cơ khí ô tô 3/2
K0602 Giới thiệu đề tài về kinh tế, kinh tế tin, kế toán - kế toán vật liệu tại công ty xây dựng công trình giao thông 810
K0605 Giới thiệu đề tài về kinh tế, kinh tế tin, kế toán - một số ý kiến trao đổi hạch toán kế toán về tiêu thụ & xác định kết quả tiêu thụ hàng hoá, dịch vụ tại công ty tnhh nhật minh quốc
K0606 Giới thiệu đề tài về kinh tế, kinh tế tin, kế toán - kế toán thu mua thực tế, nhập xuất & dự trữ vật liệu, cổ phần vật liệu trong sử dụng tại công ty giống cây trồng hải dương...
K0608 Giới thiệu đề tài về kinh tế, kinh tế tin, kế toán - hoàn thiện công tác kiểm toán chu trình bán hàng & thu tiền trong kiểm toán báo cáo tài chính ở công ty dvtv tài chính kế toán & kiểm toán
K0610 Giới thiệu đề tài về kinh tế, kinh tế tin, kế toán - tổ chức kế toán doanh thu bán hàng & xác định kết quả kinh doanh ở công ty thương mại dịch vụ hữu nghị - bắc giang
K0611 Giới thiệu đề tài về kinh tế, kinh tế tin, kế toán - hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sửa chữa & tính giá thành dịch vụ sửa chữa ở công ty cổ phần vận tải ô tô nam định
K0612 Giới thiệu đề tài về kinh tế, kinh tế tin, kế toán - kế toán tài sản cố định ở các doanh nghiệp sản xuất tại công ty truyền tải điện 1
K0614 Giới thiệu đề tài về kinh tế, kinh tế tin, kế toán - hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu - công cụ dụng cụ tại xí nghiệp thép & vật liệu xây dựng hà nội
K0615 Giới thiệu đề tài về kinh tế, kinh tế tin, kế toán - hoàn thiện kế toán bán hàng & xác định kết quả kinh doanh ở công ty thương mại & dịch vụ nguyễn huy
K0616 Giới thiệu đề tài về kinh tế, kinh tế tin, kế toán - tổ chức kế toán các nghiệp vụ thanh toán, phân tích tình hình & khả năng thanh toán của xí nghiệp khảo sát xây dựng điện 1
K0620 Giới thiệu đề tài về kinh tế, kinh tế tin, kế toán - kế toán tập hợp chi phí sản xuất & tính giá thành sản phẩm tại công ty thuốc lá thanh hoá
K0621 Giới thiệu đề tài về kinh tế, kinh tế tin, kế toán - kế toán chi phí sản xuất & tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần đầu tư phát triển nhất nam
K0622 Giới thiệu đề tài về kinh tế, kinh tế tin, kế toán - kế toán tập hợp chi phí sản xuất & tính giá thành sản phẩm tại công ty tnhh in & sản xuất bao bì thăng long
K0623 Giới thiệu đề tài về kinh tế, kinh tế tin, kế toán - kế toán bán hàng & xác định kết quả kinh doanh tại công ty tnhh doãn trung
K0625 Giới thiệu đề tài về kinh tế, kinh tế tin, kế toán - kế toán tập hợp chi phí sản xuất & tính giá thành sản phẩm tại công ty tnhh sơn chinh
K0627 Giới thiệu đề tài về kinh tế, kinh tế tin, kế toán - công tác kế toán tiền lương & các khoản trích theo tiền lương tại công ty cổ phần viễn thông tín hiệu đường sắt
K0629 Giới thiệu đề tài về kinh tế, kinh tế tin, kế toán - công tác kế toán tổ chức tiền lương & các khoản trích theo lương tại công ty cosevco 7
K0630 Giới thiệu đề tài về kinh tế, kinh tế tin, kế toán - kế toán nguyên vật liệu - công cụ dụng cụ tại công ty cổ phần nguyên vật liệu thuốc lá ngân sơn
K0631 Giới thiệu đề tài về kinh tế, kinh tế tin, kế toán - hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất & tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần xây lắp cơ giới & đầu tư thương mại constrexim
K0634 Giới thiệu đề tài về kinh tế, kinh tế tin, kế toán - kế toán tiền lương & các khoản trích theo lương tại công ty cổ phần đầu tư xây dựng nam hải
K0635 Giới thiệu đề tài về kinh tế, kinh tế tin, kế toán - thực trạng công tác hạch toán kế toán tổng hợp tại công ty tnhh dược đại y
K0636 Giới thiệu đề tài về kinh tế, kinh tế tin, kế toán - hoàn thiện kế toán tiêu thụ hàng hoá ở công ty thương mại dịch vụ thái vinh
K0637 Giới thiệu đề tài về kinh tế, kinh tế tin, kế toán - kế toán thuế giá trị gia tăng trong các doanh nghiệp việt nam
K0638 Giới thiệu đề tài về kinh tế, kinh tế tin, kế toán - tổ chức kế toán tiêu thụ thành phẩm ở công ty vidamo hà nội trong điều kiện nền kinh tế thị trường
K0639 Giới thiệu đề tài về kinh tế, kinh tế tin, kế toán - tổ chức kế toán vật liệu - công cụ dụng cụ tại công ty may hưng việt
K0640 Giới thiệu đề tài về kinh tế, kinh tế tin, kế toán - kế toán bán hàng & xác định kết quả kinh doanh ở công ty tnhh sài gòn xanh 2
K0641 Giới thiệu đề tài về kinh tế, kinh tế tin, kế toán - tổ chức kế toán tập hợp chi phí sản xuất & giá thành sản phẩm ở công ty nhựa hà nội
K0642 Giới thiệu đề tài về kinh tế, kinh tế tin, kế toán - kế toán bán hàng & xác định kết quả bán hàng ở công ty hoá dầu petrolimex
K0643 Giới thiệu đề tài về kinh tế, kinh tế tin, kế toán - hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất & tính giá thành sản phẩm xây lắp tại công ty cơ giới & xây lắp số 13
K0645 Giới thiệu đề tài về kinh tế, kinh tế tin, kế toán - hoàn thiện tổ chức côgn tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất & tính giá thành công trình tại công ty đầu tư - xây dựng hà nội
K0650 Giới thiệu đề tài về kinh tế, kinh tế tin, kế toán - công tác kế toán thu mua & tiêu thụ hàng hoá tại công ty tnhh đức lân
K0651 Giới thiệu đề tài về kinh tế, kinh tế tin, kế toán - kế toán tài sản cố định tại công ty cổ phần sông đà 10
K0653 Giới thiệu đề tài về kinh tế, kinh tế tin, kế toán - công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất & tính giá thành sản phẩm xây lắp tại công ty cổ phần xây dựng & thương mại tổng hợp thủ đô
K0654 Giới thiệu đề tài về kinh tế, kinh tế tin, kế toán - kế toán nguyên vật liệu tại công ty sản xuất & dịch vụ xuất khẩu nguyễn hoàng – nhà máy may như quỳnh
K0655 Giới thiệu đề tài về kinh tế, kinh tế tin, kế toán - kế toán nguyên vật liệu ở công ty cổ phần nồi hơi việt nam
K0656 Giới thiệu đề tài về kinh tế, kinh tế tin, kế toán - kế toán thành phẩm, tiêu thụ thành phẩm & xác định kết quả sản xuất kinh doanh ở công ty da giầy hà nội
K0659 Giới thiệu đề tài về kinh tế, kinh tế tin, kế toán - tổ chức công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất & tính giá thành sản phẩm ở công ty giầy thụy khuê
K0660 Giới thiệu đề tài về kinh tế, kinh tế tin, kế toán - kế toán vật liệu tại công ty cổ phần xây dựng số 2 thăng long
K0661 Giới thiệu đề tài về kinh tế, kinh tế tin, kế toán - kế toán tập hợp chi phí sản xuất & tính giá thành sản phẩm tại công ty tư vấn đầu tư & thiết kế xây dựng
K0662 Giới thiệu đề tài về kinh tế, kinh tế tin, kế toán - kiểm toán chu trình mua hàng và thanh toán trong quy trình kiểm toán báo cáo tài chính do công ty dv tư vấn tài chính kế toán & kiểm toán thực hiện
K0663 Giới thiệu đề tài về kinh tế, kinh tế tin, kế toán - kế toán tập hợp chi phí sản xuất & tính giá thành sản phẩm xây lắp tại công ty cổ phần thương mại & xây dựng hoàng vương
K0664 Giới thiệu đề tài về kinh tế, kinh tế tin, kế toán - thực trạng tổ chức hạch toán kế toán tại công ty cổ phần đầu tư & xây dựng hud3
K0669 Giới thiệu đề tài về kinh tế, kinh tế tin, kế toán - kế toán nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ tại công ty tnhh xây dựng & thương mại kim cơ
K0670 Giới thiệu đề tài về kinh tế, kinh tế tin, kế toán - hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu tại công ty kỹ thuật nền móng & xây dựng 20
K0671 Giới thiệu đề tài về kinh tế, kinh tế tin, kế toán - kế toán tập hợp chi phí sản xuất & tính giá thành sản phẩm tại xí nghiệp 26/1 công ty 26 - bộ quốc phòng
K0672 Giới thiệu đề tài về kinh tế, kinh tế tin, kế toán - tổ chức bộ máy kế toán & công tác kế toán tại công ty cổ phần vận tải xăng dầu vipco
K0675 Giới thiệu đề tài về kinh tế, kinh tế tin, kế toán - kế toán tập hợp chi phí sản xuất tại công ty cổ phần đầu tư bất động sản hà nội
K0676 Giới thiệu đề tài về kinh tế, kinh tế tin, kế toán - kế toán nguyên vật liệu trong doanh nghiệp sản xuất kinh doanh tại công ty tnhh cán thép tam điệp
K0677 Giới thiệu đề tài về kinh tế, kinh tế tin, kế toán - kế toán tập hợp chi phí sản xuất & tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần kinh doanh phát triển nhà & đô thị hà nội
K0679 Giới thiệu đề tài về kinh tế, kinh tế tin, kế toán - hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất & tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần chế biến nông sản thực phẩm bắc giang
K0680 Giới thiệu đề tài về kinh tế, kinh tế tin, kế toán - tổ chức công tác kế toán nguyên vật liệu tại công ty rượu đồng xuân
K0681 Giới thiệu đề tài về kinh tế, kinh tế tin, kế toán - thực trạng tổ chức kế toán tại nhà máy gạch ceramic
K0682 Giới thiệu đề tài về kinh tế, kinh tế tin, kế toán - hoàn thiện kế toán nguyên vật liệu tại công ty công nghiệp tàu thuỷ nam triệu.
K0684 Giới thiệu đề tài về kinh tế, kinh tế tin, kế toán - hoàn thiện phương pháp kế toán tập hợp chi phí sản xuất tại công ty cơ khí - điện thuỷ lợi theo hướng vận dụng các chuẩn mực kế toán việt nam
K0686 Giới thiệu đề tài về kinh tế, kinh tế tin, kế toán - hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu tại công ty cổ phần khoá minh khai
K0687 Giới thiệu đề tài về kinh tế, kinh tế tin, kế toán - kế toán xác định kết quả các hoạt động kinh doanh & phân phối lợi nhuận tại công ty than nội địa
K0691 Giới thiệu đề tài về kinh tế, kinh tế tin, kế toán - hạch toán kế toán nguyên vật liệu & công cụ dụng cụ tại công ty tnhh bao bì hà linh
K0692 Giới thiệu đề tài về kinh tế, kinh tế tin, kế toán - kế toán tập hợp chi phí sản xuất & tính giá thành sản phẩm tại công ty cơ khí ngô gia tự
K0698 Giới thiệu đề tài về kinh tế, kinh tế tin, kế toán - kế toán chi phí sản xuất & tính giá thành sản phẩm tại công ty tnhh nhà nước 1 thành viên kim loại màu nghệ tĩnh
K0701 Giới thiệu đề tài về kinh tế, kinh tế tin, kế toán - kế toán tiền lương & các khoản trích theo lương tại công ty sứ thanh trì thuộc tổng công ty thuỷ tinh & gốm xây dựng
K0705 Giới thiệu đề tài về kinh tế, kinh tế tin, kế toán - kế toán bán hàng & xác định kết quả bán hàng tại công ty kinh doanh nước sạch hà nội
K0706 Giới thiệu đề tài về kinh tế, kinh tế tin, kế toán - tổ chức kế toán nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ tại công ty vit_metal
K0707 Giới thiệu đề tài về kinh tế, kinh tế tin, kế toán - công tác hạch toán kế toán tại công ty cơ khí ô tô 3/2
K0708 Giới thiệu đề tài về kinh tế, kinh tế tin, kế toán - thực trạng tổ chức kế toán tại công ty xây dựng công nghiệp hà nội
K0709 Giới thiệu đề tài về kinh tế, kinh tế tin, kế toán - kế toán tập hợp chi phí sản xuất & tính giá thành sản phẩm xây lắp tại công ty cổ phần xây dựng số 9
K0710 Giới thiệu đề tài về kinh tế, kinh tế tin, kế toán - kế toán chi phí sản xuất & tính giá thành sản phẩm ở công ty than hà tu
K0712 Giới thiệu đề tài về kinh tế, kinh tế tin, kế toán - tổ chức kế toán của công ty cổ phần phát triển đầu tư hà nội
K0713 Giới thiệu đề tài về kinh tế, kinh tế tin, kế toán - công tác kế toán chi phí sản xuất & tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần vật liệu xây dựng kim trung - hưng hà - thái bình
K0714 Giới thiệu đề tài về kinh tế, kinh tế tin, kế toán - hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu tại công ty cổ phần bánh kẹo cao cấp hữu nghị
K0715 Giới thiệu đề tài về kinh tế, kinh tế tin, kế toán - tổ chức công tác kế toán chi phí, doanh thu & xác định kết quả ở công ty viễn thông quốc tế
K0720 Giới thiệu đề tài về kinh tế, kinh tế tin, kế toán - một số vấn đề kế toán cho vay ngoài quốc doanh tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn quảng bình
K0721 Giới thiệu đề tài về kinh tế, kinh tế tin, kế toán - hoàn thiện tổ chức kế toán vật liệu tại công ty cơ khí may gia lâm
K0722 Giới thiệu đề tài về kinh tế, kinh tế tin, kế toán - tổ chức công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất & tính giá thành sản phẩm tại công ty in công đoàn
K0723 Giới thiệu đề tài về kinh tế, kinh tế tin, kế toán - kế toán nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ ở công ty tnhh thương mại & in việt tiến
K0727 Giới thiệu đề tài về kinh tế, kinh tế tin, kế toán - hoàn thiện công tác kế toán tiền lương & các khoản trích theo lương tại công ty tnhh tin học thành phát
K0728 Giới thiệu đề tài về kinh tế, kinh tế tin, kế toán - tổ chức công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất & tính giá thành sản phẩm tại công ty xây dựng sao vương
K0730 Giới thiệu đề tài về kinh tế, kinh tế tin, kế toán - tổ chức kế toán tập hợp chi phí sản xuất & tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần nhuộm hà nội
K0731 Giới thiệu đề tài về kinh tế, kinh tế tin, kế toán - hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất sản phẩm tại công ty việt hà
K0733 Giới thiệu đề tài về kinh tế, kinh tế tin, kế toán - kế toán chi phí sản xuất & tính giá thành sản phẩm xây lắp tại công ty cổ phần sông đà 906
K0734 Giới thiệu đề tài về kinh tế, kinh tế tin, kế toán - kế toán chi phí & tính giá thành kinh doanh buồng ngủ ở công ty cổ phần du lịch nam định
K0736 Giới thiệu đề tài về kinh tế, kinh tế tin, kế toán - kế toán nguyên vật liệu & công cụ dụng cụ ở công ty thiết bị đo điện
K0740 Giới thiệu đề tài về kinh tế, kinh tế tin, kế toán - kế toán chi phí sản xuất & tính giá thành sản phẩm xây lắp tại xí nghiệp sông đà 11/3
K0743 Giới thiệu đề tài về kinh tế, kinh tế tin, kế toán - kế toán chi phí sản xuất & tính giá thành sản phẩm tại công ty tnhh nguyễn khoa
K0744 Giới thiệu đề tài về kinh tế, kinh tế tin, kế toán - hoàn thiện công tác kế toán bán hàng & xác định kết quả bán hàng ở công ty cổ phần chế biến kinh doanh lương thực – thực phẩm hà nội
K0746 Giới thiệu đề tài về kinh tế, kinh tế tin, kế toán - hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất & tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần may 10
K0747 Giới thiệu đề tài về kinh tế, kinh tế tin, kế toán - hoàn thiện công tác kế toán tiêu thụ hàng hoá ở công ty bách hoá số 5 nam bộ
K0748 Giới thiệu đề tài về kinh tế, kinh tế tin, kế toán - hoàn thiện kế toán nghiệp vụ bán hàng ở các doanh nghiệp thương mại trong điều kiện nền kinh tế thị trường tại công ty vật liệu điện - dụng cụ cơ khí
K0751 Giới thiệu đề tài về kinh tế, kinh tế tin, kế toán - tổ chức công tác kế toán nguyên vật liệu nhằm tăng cường quản lý & sử dụng nguyên vật liệu tại công ty vật liệu chịu lửa trúc thôn
K0754 Giới thiệu đề tài về kinh tế, kinh tế tin, kế toán - tổ chức kế toán bán sản phẩm tại chi nhánh miền bắc - nhà máy thiết bị bưu điện
K0755 Giới thiệu đề tài về kinh tế, kinh tế tin, kế toán - tổ chức tài chính, kế toán nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ tại xí nghiệp xây dựng số 1 thuộc công ty đầu tư phát triển nhà & xây dựng tây hồ
K0756 Giới thiệu đề tài về kinh tế, kinh tế tin, kế toán - tổ chức công tác kế toán tiền lương & các khoản trích theo lương ở công ty cổ phần tập đoàn công nghệ cmc
K0757 Giới thiệu đề tài về kinh tế, kinh tế tin, kế toán - tổ chức công tác kế toán bán hàng tại công ty cổ phần sông lô
K0759 Giới thiệu đề tài về kinh tế, kinh tế tin, kế toán - tổ chức công tác kế toán tại công ty cổ phần cơ khí mạo khê.
K0760 Giới thiệu đề tài về kinh tế, kinh tế tin, kế toán - hoàn thiện kiểm toán khoản mục tiền trong kiểm toán báo cáo tài chính tại công ty dịch vụ tư vấn tài chính kế toán & kiểm toán (aasc)
K0761 Giới thiệu đề tài về kinh tế, kinh tế tin, kế toán - nghiệp vụ kế toán ngân hàng tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện nguyên bình tỉnh cao bằng
K0762 Giới thiệu đề tài về kinh tế, kinh tế tin, kế toán - kế toán tiền mặt tại công ty tnhh phương trung
K0764 Giới thiệu đề tài về kinh tế, kinh tế tin, kế toán - kế toán bán hàng & xác định kết quả kinh doanh của công ty tnhh thương mại hữu nghị huy nam
K0765 Giới thiệu đề tài về kinh tế, kinh tế tin, kế toán - nghiệp vụ: kế toán lưu chuyển hàng hóa & xác định kết quả tiêu thụ hàng hóa
K0767 Giới thiệu đề tài về kinh tế, kinh tế tin, kế toán - tổ chức kế toán tại công ty cổ phần chế biến nông sản thực phẩm bắc giang
K0768 Giới thiệu đề tài về kinh tế, kinh tế tin, kế toán - kế toán phần hành tập hợp chi phí sản xuất & tính giá thành tại công ty tnhh nhà nước 1 thành viên xây lắp hoá chất.
K0771 Giới thiệu đề tài về kinh tế, kinh tế tin, kế toán - kế toán chi phí sản xuất & tính giá thành sản phẩm ở công ty cổ phần cơ khí hồng nam
K0772 Giới thiệu đề tài về kinh tế, kinh tế tin, kế toán - kế toán tài sản cố định & vai trò của công tác kế toán tài sản cố định nhằm tăng cường quản lý tài sản cố định tại công ty toyota việt nam
K0773 Giới thiệu đề tài về kinh tế, kinh tế tin, kế toán - kế toán vốn bằng tiền & các nghiệp vụ thanh toán tại công ty xây dựng công trình giao thông 875
K0775 Giới thiệu đề tài về kinh tế, kinh tế tin, kế toán - kế toán lao động tiền lương & các khoản trích theo lương ở công ty tm hương lúa trong điều kiện vận dụng các chuẩn mực kế toán việt nam
K0776 Giới thiệu đề tài về kinh tế, kinh tế tin, kế toán - thực trạng công tác kế toán - hạch toán tại xí nghiệp đóng tàu hồng hà
K0779 Giới thiệu đề tài về kinh tế, kinh tế tin, kế toán - công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất & tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần nhuộm hà nội
K0780 Giới thiệu đề tài về kinh tế, kinh tế tin, kế toán - tổ chức kế toán tiêu thụ thành phẩm & xác định kết quả kinh doanh của công ty kinh doanh nước sạch hà nội
K0784 Giới thiệu đề tài về kinh tế, kinh tế tin, kế toán - tổ chức công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất & tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần xây dựng số 2 yên bái
K0786 Giới thiệu đề tài về kinh tế, kinh tế tin, kế toán - công tác kế toán hcsn tại trường kỹ thuật thiết bị y tế
K0787 Giới thiệu đề tài về kinh tế, kinh tế tin, kế toán - tổ chức bộ máy & bộ sổ kế toán tại công ty tnhh minh trí
K0789 Giới thiệu đề tài về kinh tế, kinh tế tin, kế toán - tổ chức công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất & giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần xây lắp & bê tông nam định
K0790 Giới thiệu đề tài về kinh tế, kinh tế tin, kế toán - kế toán các khoản thanh toán & phân tích tình hình công nợ, khả năng thanh toán tại công ty cổ phần liên hợp thực phẩm hà tây
K0791 Giới thiệu đề tài về kinh tế, kinh tế tin, kế toán - kế toán tập hợp chi phí sản xuất & tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần giầy hà nội
K0793 Giới thiệu đề tài về kinh tế, kinh tế tin, kế toán - tổ chức công tác kế toán nguyên vật liệu ở công ty sản xuất & dịch vụ vật tư kỹ thuật
K0798 Giới thiệu đề tài về kinh tế, kinh tế tin, kế toán - kế toán tiêu thụ tại công ty tnhh ô tô xe máy khai phát
K0799 Giới thiệu đề tài về kinh tế, kinh tế tin, kế toán - kế toán vốn bằng tiền & các khoản thanh toán tại công ty cổ phần cơ khí công nghiệp việt nam
K0801 Giới thiệu đề tài về kinh tế, kinh tế tin, kế toán - kế toán nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ trong các doanh nghiệp
K0803 Giới thiệu đề tài về kinh tế, kinh tế tin, kế toán - kế toán tập hợp chi phí sản xuất & tính giá thành sản phẩm tại công ty tm & du lịch hồng trà
K0808 Giới thiệu đề tài về kinh tế, kinh tế tin, kế toán - kế toán bán hàng & xác định kết quả kinh doanh tại công ty tnhh phú thái
K0809 Giới thiệu đề tài về kinh tế, kinh tế tin, kế toán - kế toán bán hàng & xác định kết quả bán hàng tại công ty cổ phần ngọc anh
K0812 Giới thiệu đề tài về kinh tế, kinh tế tin, kế toán - kế toán bán hàng & xác định kết quả bán hàng tại công ty cổ phần thuốc lá & chế biến thực phẩm bắc giang
K0813 Giới thiệu đề tài về kinh tế, kinh tế tin, kế toán - kế toán tiền lương & các khoản trích theo lương tại công ty tư vấn xây dựng & phát triển nt
K0824 Giới thiệu đề tài về kinh tế, kinh tế tin, kế toán - kế toán nguyên vật liệu tại công ty dệt 8/3
K0834 Giới thiệu đề tài về kinh tế, kinh tế tin, kế toán - kế toán nghiệp vụ vốn bằng tiền & các khoản phải thanh toán tại công ty quản lý bến xe hà tây
K0842 Giới thiệu đề tài về kinh tế, kinh tế tin, kế toán - công tác kế toán tại công ty tnhh xây dựng & vận tải phương duy
K0844 Giới thiệu đề tài về kinh tế, kinh tế tin, kế toán - hạch toán kế toán tại công ty cổ phần đại kim
K0846 Giới thiệu đề tài về kinh tế, kinh tế tin, kế toán - kế toán chi phí sản xuất & tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần may thăng long
K0849 Giới thiệu đề tài về kinh tế, kinh tế tin, kế toán - kế toán tiền lương & các khoản trích theo lương tại công ty cổ phần thương mại dịch vụ kỹ thuật đông nam á
K0854 Giới thiệu đề tài về kinh tế, kinh tế tin, kế toán - kế toán bán hàng & xác định kết quả bán hàng
K0857 Giới thiệu đề tài về kinh tế, kinh tế tin, kế toán - hạch toán kế toán tại công ty may 19/5 bộ công an
K0859 Giới thiệu đề tài về kinh tế, kinh tế tin, kế toán - kế toán các nghiệp vụ thanh toán
K0861 Giới thiệu đề tài về kinh tế, kinh tế tin, kế toán - tổ chức bộ máy kế toán tại công ty chỉ khâu hà nội
K0864 Giới thiệu đề tài về kinh tế, kinh tế tin, kế toán - kế toán tổng hợp (tài sản cố định & cổ phần khấu hao tài sản cố định; chi phí sản xuất & giá thành sản phẩm,...)
K0866 Giới thiệu đề tài về kinh tế, kinh tế tin, kế toán - hạch toán kế toán tại công ty dịch vụ nuôi trông thuỷ sản trung ương
K0867 Giới thiệu đề tài về kinh tế, kinh tế tin, kế toán - hạch toán kế toán tổng hợp tại xí nghiệp dệt may xuất nhập khẩu & dịch vụ tổng hợp
K0868 Giới thiệu đề tài về kinh tế, kinh tế tin, kế toán - nghiệp vụ kế toán tại công ty đại phú
K0871 Giới thiệu đề tài về kinh tế, kinh tế tin, kế toán - kế toán tiền lương tại công ty du lịch an giang
K0872 Giới thiệu đề tài về kinh tế, kinh tế tin, kế toán - kế toán nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ tại công ty cổ phần xây dựng số 4 thăng long
K0873 Giới thiệu đề tài về kinh tế, kinh tế tin, kế toán - kế toán tiền lương & các khoản trích theo lương tại công ty cầu 1 thăng long
K0881 Giới thiệu đề tài về kinh tế, kinh tế tin, kế toán - kế toán nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ tại công ty may xuất khẩu phương mai
K0885 Giới thiệu đề tài về kinh tế, kinh tế tin, kế toán - kế toán lưu chiểu tại công ty phát hành sách hải phòng
K0888 Giới thiệu đề tài về kinh tế, kinh tế tin, kế toán - kế toán bán hàng & xác định kết quả kinh doanh tại công ty rượu đồng xuân
K0893 Giới thiệu đề tài về kinh tế, kinh tế tin, kế toán - hoàn thiện công tác kế toán tập hơp chi phí sản xuất & tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần dược phẩm nam hà
Giới thiệu 500  đề tài kinh tế tin,